Chuyên mục
Громадське об'єднання

“громадське Об’єднання Полтава”

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. В той же час, засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Статтею 26 Закону встановлено, що громадське об’єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Право власності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об’єднання. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об’єднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об’єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об’єднаннями. Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним. Відповідно до положень частини першої статті 29 Закону припинення громадського об’єднання включає в себе як припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об’єднання, так й припинення громадського об’єднання як юридичної особи, яке відбувається в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

  • Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
  • Відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної політики» засновниками молодіжної громадської організації є фізичні особи віком від 14 до 35 років, а дитячої громадської організації – фізичні особи, які досягли 14 років.
  • Тобто представники громадськості у процесі реалізації своїх передбачених законодавством можливостей брати участь у проведенні чи реалізації публічної політики можуть реально впливати на ухвалення органами державної влади їх рішень.
  • 11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
  • Одним із істотних обмежень свободи об’єднання, встановлених новим законом, є звуження форм реорганізації лише до приєднання до іншої громадської організації.
  • Якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа додатково подається легалізований документ про підтвердження реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження — витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Але в даному перехідному положенні явно порушено базовий правовий принципу про заборону зворотної сили закону, і доволі ймовірно, що вимога про ліквідацію раніше зареєстрованих осередків буде скасована Верховною Радою ще до закінчення п’ятирічного перехідного періоду. У будь-якому випадку, новий закон не передбачає примусового розпуску осередків або застосування інших санкцій до громадських організацій на цій підставі. [newline]Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Держава забезпечує додержання прав громадських об’єднань. Відповідні зміни дозволять громадським організаціям, наприклад, мати кворум на засіданнях керівних органів без вимоги фізичної присутності їх членів, якщо відповідні процедури визначено у статуті. Важливим є також внесення змін щодо порядку захисту членів організації від порушення керівними органами своїх статутних обов’язків.

Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об’єднань можуть визначатися іншими законами. У разі подання документів до реєструючого органу особисто заявником – пред’являється його паспорт. У разі подання документів представником заявника – додатково подається документ, який зазвідчує його повноваження (довіреність). Формулювання закону стосовно органів реєстрації виглядають надмірно складними, бо не називають конкретні органи або посадові особи, але по суті ситуація спростилася. Крім того, раніше зареєстровані громадські організації навряд чи зможуть перереєструватися як громадські спілки, тому що до січня 2013 року їх засновниками могли виступати лише фізичні особи. Для створення нового громадського об’єднання повинно бути мінімум 2 засновники.

Який Стан Компанії “громадське Об’єднання Полтава”?

Нарешті, у даних Реєстру додатково вказуються цілі та місцезнаходження організації, склад засновників і керівних органів, та – за наявності – види її підприємницької діяльності. 6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об’єднаннями), утворених на підставі інших законів. У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується організація ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ВИБІР”. Юридична особа подає відомості про її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код.

про громадське об'єднання

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2022 року, крім абзацу двадцять дев’ятого пункту 1 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2023 року. 8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству. Документи потрібно подати до державного реєстратора протягом 60 днів після проведення установчих зборів. Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl – композитний індекс MarketScore. [newline]Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку (стаття 7 Закон України “Про громадські об`єднання”). Отримувачами коштів з державного та місцевого бюджетів можуть бути тільки громадські об’єднання осіб з інвалідністю, передбачені статтею 12 цього Закону. Громадське об’єднання осіб з інвалідністю за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Реєстрація громадської організації відбувається відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання».

Громадське Об’єднання

Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об’єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом. Громадські об’єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, достатньо подати примірник оригіналу (або нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління про саморозпуск такого об’єднання. 11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. 2) самоврядность передбачає право членів (учасників) громадського об’єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об’єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об’єднання, крім випадків, визначених законом.

Об’єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом. Конституційний Суд України вважає, що держава зобов’язана здійснювати контроль за діяльністю громадських об’єднань з метою забезпечення дотримання ними та їх членами відповідних норм законодавства України, проте такий контроль не повинен бути надмірним і перешкоджати законній діяльності цих об’єднань та реалізації громадянами їх конституційного права (стаття 36 Конституції України).

Для громадської організації це фізичні особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації spravedlyvist-ato.org.ua – 14 років. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. За державну реєстрацію громадського об’єднання адміністративний збір не справляється.

Якщо ні, то необхідно буде також разом із заявою подати копію статуту організації, завірену печаткою (за наявності). Відповідно до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, вашу заяву податкова має розглянути протягом 3 календарних днів та прийняти рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру. За умови подання такої заяви протягом 10 днів, ГО буде вважатися неприбутковою з дня її державної реєстрації. Громадські організації – це некомерційні добровільні об’єднання, створені для захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів, реалізації корисних ідей та проектів. Це може бути громадська організація або громадська спілка. У статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону.